آگهی فراخوان عمومی فروش

شرکت عمران شهر جدید اندیشه

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری درمانی، آموزشی و تجاری و واحدهای خدماتی مجتمع مریم از مورخ 27/2/1400 لغایت11 /03/1400 در شهر جدید اندیشه

 

شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد قطعات زمین با کاربری درمانی، آموزشی و تجاری و واحدهای خدماتی مجتمع مریم را با شرایط نقد و اقساط در شهرجدید اندیشه از طریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات لازم، آگاهی از شرایط، دریافت فرم شرکت در فراخوان به واحد املاک شرکت عمران اندیشه واقع در فاز 3 شهر جدید اندیشه مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ 11/03/1400  به دبیرخانه شرکت عمران تحویل نمایند.

1-   پیشنهاد دهندگان موظفند معادل 5% قیمت پایه را طی یک فقره حواله ساتنا به شماره 300100004001037607144188IR بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران اندیشه نزد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی، بابت تضمین شرکت در فراخوان واریز و فیش واریزی را به همراه فرم پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید اندیشه تحویل داده و رسید دریافت کنید. ضمناً کلیه پیشنهادها بلافاصله پس از پایان ساعت مقرر، در همان روز قرائت و برندگان نهایی طی نامه­ای به آنان ابلاغ خواهد شد، که پس از اعلام برنده و عدم واریز وجه و عدم انعقاد قرارداد در موعد مشخص سپرده به نفع شرکت عمران شهرجدید اندیشه ضبط خواهد شد.

2-   فراخوان دارای اسناد و شرایط شرکت در آن می باشد که در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و پس از تکمیل فرم شرکت در فراخوان، در صورت تمایل می­توانند در تاریخ یاد شده، هنگام قرائت برگه­ها حضور داشته باشند.

3-      خریداران واحدهای خدماتی مجتمع مریم ملزم به رعایت فعالیت صنفی تعیین شده در فراخوان و ارائه تعهد نامه رسمی جهت عدم تغییر فعالیت صنفی می باشند.

4-   کلیه هزینه­های مربوط به نقل و انتقال اسناد، عوارض، هزینه­های شهرداری، بیمه، دارائی، ثبت و غیره مربوط به طرفین قرارداد کلاً بعهده خریداران میباشد.

5-      هزینه تبلیغات و چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می­باشد.

6-      فروش تمامی واحدهای خدماتی با وضع موجود می باشد.

7-      اولویت فروش در تمامی موارد با فروش نقدی می­باشد.

8-      شرکت عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

9-   متقاضیان خرید زمین با کاربری های درمانی می­بایست موارد ذیل را رعایت و اسناد مربوطه را در پاکت پیشنهادی خود داشته باشند.

·         ارائه موافقت اصولی یا مجوز معتبر از دستگاه دولتی ذیربط

·         ارائه طرح مصوب و برنامه زمانبندی اجرای طرح که به تائید مرجع صادر کننده موافقت اصولی و شرکت رسیده باشد.

·         ارائه مستندات مربوط به توان مالی به میزان حداقل 30% کل مبلغ قرارداد ـ ارزیابی توان مالی از طریق اخذ گردش مالی متقاضی در یک سال گذشته که به تائید یکی از بانکها با موسسات مالی و اعتباری رسمی کشور رسیده باشد.

ارائه تصویری از اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول فعلی متقاضی

·         ارائه تعهدنامه رسمی جهت ساخت، عدم تغییر کاربری اتمام و اخذ پایانکار در مدت قرارداد.

بدیهی است انتقال اسناد مربوط به زمینهای مذکور پس از اخذ پایانکار و بهره برداری مقدور خواهد بود.

10-     تراکم­و سطح اشغال زمین با کاربری های مختلف براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر جدید اندیشه می­باشد.

11-  شرکت کنندگان در فراخوان نمی­بایست مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی باشند. در صورت اثبات خلاف واقع، هرگونه عواقب ناشی از این امر به عهده شخص شرکت کننده می­باشد.

12-   در صورت عدم پرداخت وجه توسط برنده فراخوان در تاریخ مقرر، سپرده متقاضی به نفع این شرکت ضبط خواهد گردید.

13-  متقاضیان­ میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایت اینترنتی www.andisheh.ntdc.ir مراجعه و یا با شماره­ تلفن­ 65552727 -021  تماس حاصل نمایند.

                                                                    

                                                                                                                   

وزارت راه و شهرسازی

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=23092
کد خبر
23092