تماس با مدیر عامل

تلفن : ۲ و ۶۵۵۵۳۵۵۱ – ۰۲۱
نمابر : ۶۵۵۶۳۵۱۱ – ۰۲۱
صندوق پستی :
آدرس : شهر جدید اندیشه، فاز ۳، بلوار آزادی، شرکت عمران شهر اندیشه