دکتر مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه

روز یکشنبه مورخ 10 اسفند ماه از طریق شماره تلفن 111 و همچنین سامانه سامد

بصورت مستقیم پاسخگوی مردم شریف

شهر جدید اندیشه می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22560
کد خبر
22560