اطلاعیه                

 

                                                   فراخوان جذب دانشجو در راستای حمایت ازپایان نامه های 

                                                             دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا                                                 

                                                                      ( با اولویت  رساله های تخصصی )                                                     

                                                                    توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه  

محورهای موضوعی پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری
محورهای موضوعی پایان نامه ها و رساله ها با توجه به اولویت های شرکت عمران شهرهای جدید  به شرح زیر تعیین می گردند:
o اسکان و اشتغال پایدار در شهرهای جدید
o امکان سنجی استفاده از الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی شاخص وبومی در شهرهای جدید
o امکان سنجی و نیاز سنجی توسعه نسل دوم شهرهای جدید ایران
o آسیب شناسی برنامه های مسکن مهر در شهرهای جدید
o مسائل وآسیب های اجتماعی در شهرهای جدید
o حمل و نقل درون شهری و برون شهری در شهرهای جدید
o راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و استفاده از روش های نوین تامین مالی در شهرهای جدید
o رقابت پذیری شهری و اقتصاد محلی در شهرهای جدید
o ساز و کارهای ارتقاء هویت و منزلت اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
o سیاست ها و برنامه های توسعه مسکن در شهرهای جدید
o شهرهای جدید و آمایش سرزمین
o سیاست ها وبرنامه های توسعه اجتماعی درشهرهای جدید
o گردشگری وفضاهای فراغتی درشهرهای جدید
o توانمند سازی زنان درشهرهای جدید
o مسائل گروه های خاص ) کودکان ، سالمندان ، معلولین وجوانان (
2
o پایداری زیست محیطی واقتصادی اجتماعی درشهرهای جدید
o مسائل مرتبط با سلامتی ، بهداشت وتندرستی درشهرهای جدید
o فضای سبز ومبلمان شهری
o الگوی حکمرانی درشهرهای جدید
o مدیریت و برنامه ریزی شهرهای جدید در پیوند با شهر مادر
o تکنولوژی ساخت وانرژی های نو
o فناوری نوین ساخت
o استفاده از مصالح بومی و کارآمددر شهر های جدید و بررسی مزایا و معایب آن
o بررسی مدیریت منابع آب و ارائه الگوهای بهینه در شهر های جدید
o بررسی قرارداد های مشارکتی پروژه های عمرانی در شهر های جدید و ارائه مدلهای بهینه جهت کاهش
تغییرات
o آسیب شناسی شبکه های تاسیساتی و زیر ساخت های شهری و ارائه راهکارهای عملی برای رفع و
پیشگیری از مشکلات
o بررسی شهر های جدید از نقطه نظر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
o بررسی و تحلیل ارتقاءکیفیت معماری و روشهای مداخله در مجتمع های مسکن مهر
o تهیه و تدوین شاخص های پیوستگی محلات مسکن مهر با سایر محلات شهری در شهر های جدید
o بررسی تطبیقی زمان اجرای پروژه ها در شهر های جدید و سایر شهر ها
o موارد و دلایل عدم تمکین به قانون توسط برخی از دستگاه های خدمت رسان و فرایند قانونمند نمودن
دستگاه هاو نحوه تعامل فیما بین شرکت با آنها
o ارتقا تاب اوری در شهرهای جدید
تبصره : سایر محورهای موضوعی مورد نیاز و نیز عناوین پیشنهادی پژوهشگران در این زمینه، پس
از تایید پروپوزال در کمیته حمایت از رساله های شرکت عمران قابل پذیرش خواهند بود .

دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن 3-65553552 داخلی 145 خانم مهندس نعمتی تماس حاصل فرمایند.                                                 

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=21824
کد خبر
21824