انجام بازدید دورهای از پروژه های شرکت توسط تیم مدیریتی شرکت

در جهت افزایش هماهنگی های لازم بین واحد های مختلف شرکت عمران شهر جدید اندیشه با سازندگان و پیگیری مداوم روند اجرایی پروژه ها و در راستای برنامه زمانبندی اعلام شده از جانب واحد فنی و اجرایی ، برنامه بازدید از پروژه های در دست اجرای شرکت اعم از : اقدام ملی و مشارکتی در مورخ 5/2/1400 با حضور همکاران واحدهای فنی و اجرایی ،  مشارکت ، کنترل پروژه و روابط عمومی برگزار شد .

در این بازدید آقای مهندس رمضانپور عضو محترم هیات مدیره به همراه مدیران صدرالذکر ضمن بازدید از پروژه های شرکت و مذاکره با شرکای سرمایه گذاری از نزدیک در جریان روند اجرایی پروژه ها و مراحل پیشرفت آن قرار گرفته و با شرکای سازنده در محل پروژه در خصوص مسائل پیش روی هر کدام از پروژه ها بحث و تبادل نظر داشتند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22828
کد خبر
22828