در مورخ  سوم آذرماه  دکتر مهدی مسلم خانی با حضور در سطح شهر اندیشه از پروژه ای اقدام تولید مسکن شهر جدید اندیشه بازدید نمود.

در این بازدید دکتر مسلم خانی ضمن حضور در مرکز شهر اندیشه و بررسی روند اجرایی مجموعه مسکونی 1079 واحدی از نزدیک روند اجرای این پروژه ها را بررسی و مطالب مورد نظر را به مدیران اجرایی پروژه  منتقل نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=21983
کد خبر
21983