پروژه های مشارکتی شهر جدید اندیشه موضوع بازدید مهندس رحمانی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

در مورخ 18 ابان 1400 جناب آقای مهندس رحمانی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید اندیشه بازدید نمود. در این بازدید که از برنامه های مشارکتی و عمرانی این شرکت صورت پذیرفت ایشان ضمن حضور در محل پروژه های مذکور از نزدیک در جریان روند اجرایی آنها قرار گرفتند.

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=23924
کد خبر
23924