در جلسه هم اندیشی با شرکت مادر عنوان شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه در مورخ 12/2/1400 جلسه هم اندیشی از طریق فضای مجازی در خصوص عملکرد واحدهای شهرسازی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهر جدید اندیشه با شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با حضور خانم دکتر داوود پور عضو محترم هیات مدیره و آقایان دکتر شهلی بر مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی و مهندس عبدی نژاد مدیر کل شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سال 1399 شرکت عمران اندیشه برنامه و راهبردهای پیشنهادی در سال 1400 نیز مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22971
کد خبر
22971