توزیع رایگان ماسک در سطح شهر توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه

همزمان با افزایش شیوع کرونا و در راستای تامین سلامتی شهروندان توزیع رایگان ماسک در پایانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر جدید اندیشه در بین مردم و رانندگان توسط شرکت عمران شهر جدید اندیشه صورت پذیرفت . از آنجایی که حجم بالایی از تردد در ساعات اولیه روز از پایانه های شهر به خصوص پایانه اتوبوسرانی برون شهری صورت می پذیرد . این اقدام می تواند جهت کگمک به حفظ بخش کوچکی از سلامتی شهروندان موثر واقع گردد .

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22844
کد خبر
22844