دومین بازدید دوره ای پروژه های در دست اجرای شرکت عمران شهر جدید اندیشه:

در جهت افزایش هماهنگی های لازم بین واحد های مختلف شرکت عمران شهر جدید اندیشه با سازندگان و پیگیری مداوم روند اجرایی پروژه ها و در راستای برنامه زمانبندی اعلام شده از جانب واحد فنی و اجرایی ، برنامه بازدید از پروژه های در دست اجرای شرکت اعم از : اقدام ملی ، لیلیان پالاس و تجاری مسکونی آپادانا در مورخ 7/2/1400 با حضور اقای مهندس رمضانپور عضو هیات مدیره شرکت و  همکاران واحدهای فنی و اجرایی ،  مشارکت ، کنترل پروژه و روابط عمومی برگزار شد .

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22873
کد خبر
22873