اولین جلسه شورای مدیران شرکت عمران شهر جدید اندیشه در سال 1400

اولین جلسه شورای مدیران شرکت عمران شهر جدید اندیشه با حضور مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت در مورخ 18/1/1400 در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر مسلم خانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه ضمن قدردانی از زحمات همه همکاران و مدیران در سال 99 که منجر به اقدامات موثری در سال گذشته در شرکت گردید ، تلاش همه جانبه مدیران محترم را در سال 1400 در راستای ارائه خدمات   بهتر     خواستار شد.

جناب آقای دکتر مسلم خانی عملکرد شرکت را در سال 99 بر اساس برنامه 20 گانه اعلامی از جانب شرکت مادر عملکردی مطلوب معرفی نمود و این امر را در نتیجه تلاش همه دوستان در تمام قسمتهای شرکت دانست .

ایشان در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت از برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 1900 میلیارد تومانی خبر داد و با توجه اقدامات انجام شده و توانایی همکاران رسیدن به این مهم را دور از دسترس ندانست.

جناب آقای دکتر مسلم خانی خط و مشی  شرکت را بر اساس برنامه راهبردی که به تائید شرکت مادر تخصصی نیز رسیده است دانست و از همه همکاران خواست تا بر اساس این از پیش تعیین شده با قدرت گام بردارند.

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=22785
کد خبر
22785