آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری درمانی و مختلط تجاری، خدماتی و مسکونی

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=23313
کد خبر
23313