استعلام بدهی املاک واگذارشده

لطفا از طریق کد پیگیری در قسمت پیگیری درخواست ها از آخرین وضعیت درخواست خود اطلاع پیدا نمایید.
  • مشخصات درخواست دهنده

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, docx.
    بارگذاری این قسمت الزامی می باشد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, docx.
    بارگذاری این قسمت الزامی می باشد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    در صورتی که مالک اولیه نیستید نسبت به بارگذاری وکالت نامه اقدام نمایید