این کلینیک قسمتی از بسته مجتمع درمانی می باشد(قطعه 11) که با هدف ایجاد مرکزی برای ارائه خدمات درمانی به شهروندان تهیه گردیده است. این بسته شامل یک بیمارستان تخصصی 200 تخت خواب و 4 کلینیک تخصصی می­باشد.

پروژه کلینیک تخصصی در زمین شماره 11 به مساحت 2381 مترمربع با زیربنای کل 8095 مترمربع در  شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 8095 متر مربع
مساحت زمین 2381 متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 400.603 میلیون ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 22%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 28سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=20714
کد خبر
20714