این بسته شامل 5 قطعه زمین (قطعات 5، 6، 7، 8 و 15) می­باشد که قطعات 5  تا 8 در محدوده مرکز شهر جدید اندیشه قرار دارند و قطعه شماره 15 در خیابان توحید نبش الوان 1 واقع گردیده است. کاربری این زمین ها اداری تجاری بوده بدین صورت که طبقه همکف به غرفه­ های تجاری و طبقات بالا به دفاتر اداری اختصاص یافته است. مدل سرمایه گذاری در این زمینها به صورت مشارکتی می­باشد، بدین معنی که شرکت عمران شهر جدید اندیشه زمین و مجوزهای مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذار قرار داده و سرمایه گذار اقدام به احداث پروژه خواهد نمود. پس از اتمام پروژه هر یک از شرکا به میزان سهم الشراکه خود مالک بخشی از پروژه خواهد بود. در ادامه مشخصات هر یک از قطعات ارائه شده است.

پروژه مجتمع اداری – تجاری در قطعه زمین شماره 5 به مساحت 578 مترمربع با زیربنای ناخالص 2746مترمربع در مرکز شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 2746متر مربع
مساحت زمین 578متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 84,693,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 34%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 3سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط

پروژه مجتمع اداری – تجاری در قطعه زمین شماره 6 به مساحت 445 مترمربع با زیربنای ناخالص 2270مترمربع در مرکز شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 2270متر مربع
مساحت زمین 445متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 68,927,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 33%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 3سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط

پروژه مجتمع اداری – تجاری در قطعه زمین شماره 7 به مساحت 622مترمربع با زیربنای ناخالص 3172مترمربع در مرکز شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 3172متر مربع
مساحت زمین 622متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 70,830,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 33%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 3سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط

پروژه مجتمع اداری – تجاری در قطعه زمین شماره 8 به مساحت 1581 مترمربع با زیربنای ناخالص 8063مترمربع در مرکز شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 8063متر مربع
مساحت زمین 1581متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 244,857,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 33%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 3سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط

پروژه مجتمع اداری – تجاری در قطعه زمین شماره 15 به مساحت 1904 مترمربع با زیربنای ناخالص 5713مترمربع در مرکز شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 5713متر مربع
مساحت زمین 1904متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 218,941,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 26%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 5سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=20730
کد خبر
20730