این بسته با هدف ایجاد مرکزی برای ارائه خدمات پذیرایی با سبک مدرن و غذاهای متنوع به شهروندان تهیه گردیده است. این بسته شامل یک ساختمان رستوران مرکزی در دو طبقه و تعدادی غرفه های فروش غذا در محوطه می­باشد. از پروژه های مشابه با این پروژه می توان به مجموعه رستورانهای راه چوبی در پارک آب و آتش شهر تهران اشاره نمود. زمین پروژه حدود 13 هزار مترمربع خواهد بود. کاربری پروژه پذیرایی و سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه 628 میلیارد ریال برآورد می­گردد. مدل سرمایه گذاری به صورت مشارکتی درقالب شرکت پروژه می­باشد. سهم شرکت عمران شهر جدید اندیشه در این پروژه زمین و مجوزهای مورد نیاز و سهم سرمایه گذار هزینه های اجرای پروژه خواهد بود. در طول دوره بهره برداری از پروژه هر یک از شرکا به میزان سهم خود در منافع و هزینه های پروژه شریک خواهد بود. دوره اجرای پروژه 2 سال و دوره بازگشت سرمایه 9 سال پیش بینی می شود.

پروژه مجتمع پذیرایی مدرن در زمینی به مساحت 13538 مترمربع با زیربنای کل 13538 مترمربع در شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 13538 متر مربع
مساحت زمین 13538متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 627,835,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 0%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 9سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=20695
کد خبر
20695