این بسته با هدف ایجاد مرکزی برای ارائه خدمات به استارت آپها و شرکت­های دانش بنیان تعریف گردیده است. زمین پروژه حدود 11 هزار مترمربع و زیربنای قابل احداث در آن حدود 14 هزار مترمربع خواهد بود. کاربری پروژه اداری ـ آموزشی و سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه حدود 600 میلیارد ریال برآورد می­گردد. مدل سرمایه گذاری به صورت مشارکتی در قالب شرکت پروژه می­باشد. سهم شرکت عمران شهر جدید اندیشه در این پروژه زمین و مجوزهای مورد نیاز و سهم سرمایه گذار هزینه­های اجرای پروژه خواهد بود. در طول دوره بهره برداری از پروژه هر یک از شرکا به میزان سهم خود در منافع و هزینه­های پروژه شریک خواهد بود. دوره اجرای پروژه 3 سال و دوره بازگشت سرمایه 25 سال پیش بینی می­شود.

پروژه مجتمع تجاری تخصصی در زمینی به مساحت 11648 مترمربع با زیربنای ناخالص 13978مترمربع در شهر جدید اندیشه طراحی گردیده است.

زیربنا 13978متر مربع
مساحت زمین 11648متر مربع
طول جغرافیای پروژه
عرض جغرافیای پروژه
جمع مبلغ سرمایه گذاری 592,883,000,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 22%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه 25 سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت
تلفن مستقیم
ایمیل رابط
لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=20725
کد خبر
20725