رضا رمضانپور

عضو هیات مدیره 

آقای رضا رمضانپور عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه است.

شماره تماس: ۶۵۵۵٣۵۵١-٠٢١ داخلی(٢٠٣)               ایمیل سازمانی: r.ramezanpour@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

نام و نام خانوادگی: رضا رمضانپور

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

نوع استخدام: رسمی (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید)

سابقه کار: ٢٧ سال

سوابق ایثارگری: حضور در جبهه به مدت ٣۶ ماه (که ١٢ ماه آن بسیجی و داوطلبانه بوده است.)

سوابق مدیریتی:

  • ورود به وزارت راه و ترابری سال ١٣٧١

  • از سال ١٣٧٣ به مدت ۵ سال مدیر امور اداری

  • از ١٣٧٨ به مدت 1 سال رئیس گروه اسناد دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری

  • از سال ١٣٧٩ به مدت ١ سال مشاور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری سابق

  • از سال ١٣٧٩ به مدت ١٠ سال معاون مدیرکل امور مجلس وزارت راه و ترابری و همزمان مشاور ایثارگران معاون اداری و مالی وزارتخانه مزبور

  • از سال ١٣٩٠ به مدت ٢ سال مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت راه و شهرسازی

  • از سال ١٣٩٢ به مدت ٢ سال مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

  • مدیرکل پیمان و مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (به مدت چند ماه)

  • از سال ٩۴ تا ١٣٩٧ به مدت٣سال معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

  • از ١٣٩٧/۴/١٩ عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه (ادامه دارد)

سایر مسئولیت­ هایی که همزمان انجام می­دادم:

الف) رئیس کمیته تخصیص بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

ب) رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شهرهای جدید

ج) رئیس کمیته درآمد شهرهای جدید

د) رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرهای جدید

هـ) نماینده شرکت عمران شهرهای جدید در کمیته معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی

و) رئیس کمیته منابع انسانی شرکت عمران شهرهای جدید

ی) رابط امور مجلس وزارت راه و ترابری

موضوع پایان نامه:

بررسی و تحلیل مسکن مهر

تألیف: مسکن مهر مُسکِّن بی مهر (در دست چاپ)

وضعیت تأهل: متأهل (دارای دو فرزند)

سن: ۵٣ سال

گالری تصاویر