شهر جدید اندیشه؛ شهر امید و زندگی

 شهر جدید اندیشه در ۳۰ کیلومتری محور غربی تهران (از میدان آزادی) جهت اسکان بخشی از سرریز جمعیتی تهران، مکان یابی و طراحی گردیده که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۸۲ طرح تفضیلی این شهر بر اساس سقف قبلی ۱۱۸۰۰۰ نفر و در زمینی به مساحت حدود۱۴۰۰ هکتار به تصویب رسید.

اهداف ایجاد شهر:
حفظ تعادل اکولوژی منطقه
جذب جمعیت سرریز منطقه شهری تهران
نزدیکی محل کار ، مسکن و خدمات شهری به یکدیگر
جلوگیری از حاشیه نشینی و توسعه گسترش ناهنجار شهرها و …

مراحل شکل گیری :

 • فاز۱: این فاز در واقع شهرک اندیشه نامیده شده که قبل از انقلاب عملیات طراحی و اجرائی آن شروع و پس از تکمیل و تحویل به فرمانداری و شهرداری شهریار گردید.
 • فاز۲: طراحی این فاز در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار از سال ۱۳۷۰ آغاز و قطعات آن در دو بخش ویلائی و آپارتمانی از سال ۱۳۷۱ به متقاضیان واگذار گردید.
 • فاز۳: این فاز در سال ۱۳۷۰ درزمینی به مساحت ۳۶۰ هکتار طراحی و بر اساس کاربری مصوب در مراحل مختلف به متقاضیان واگذار شده است.
 • فاز ۴: مساحت این فاز ۳۳۰ هکتار بوده که از سال ۱۳۷۵ آماده سازی اراضی آن آغاز وبه متقاضیان واگذار شده است.
 • فاز ۵: این فاز به مساحت ۱۹۴ هکتار میباشد که ۵۸ هکتار آن تحت تملک شرکت عمران اندیشه می باشد.
 • فاز ۶: این فاز به مساحت ۳۹۶ هکتار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

تاسیس ارگان ها:

 • اداره برق در سال ۱۳۸۲ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید و این شهر هم اکنون دارای ۲ پست توزیع برق ۶۳ کیلو ولت می باشد.
 • اداره آب و فاضلاب در سال ۱۳۸۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید. تامین آب شهر اندیشه ،توسط  چاه های موجود در شهر صورت پذیرفته است و این شهر فاقد تصفیه خانه و فاضلاب شهری می باشد.
 • اداره مخابرات در سال ۱۳۷۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.
 • اداره گاز در سال ۱۳۸۵ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.
 • نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۹ در فاز ۳ اندیشه مستقر گردید.
 • شهرداری اندیشه در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد و کلیه قسمت های واگذار شده شهر و شبکه معابر و فضای سبز به آن شرکت تحویل داده شد.

گالری تصاویر