به آگاهی شهروندان محترم می رساند:
ملاقات عمومی چهره به چهره مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 10 صبح برگزار می گردد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه
به آگاهی شهروندان محترم می رساند:
ملاقات عمومی چهره به چهره مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 10 صبح برگزار می گردد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه
لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=20851
کد خبر
20851