پیام مدیرعامل شرکت عمران اندیشه در پی شهادت سردار پرافتخار اسلام قاسم سلیمانی

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است

عروج سرداررشیداسلام حاج قاسم سلیمانی راتسلیت عرض می نمایم.
حاج قاسم سمبل پایداری و از معدود رزمندگان و فرماندهان زمان جنگ بودکه کماکان لباس رزم درتن و بدور از هیاهوی مادی و پول پرستی به عنوان سرباز میهن عمل می نمود.
اگرایشان شهید نمی شدند درحقشان جفا می شد هرچندکه نفس اودر تهران خواب رابرچشمان کاخ سفید نشینان حرام کرده بود ولی حیف ،سردارهنوز برای هماورد طلبیدن جاداشت و صد افسوس که او باپرواز بسوی ملکوت به معبودرسید ومشعوف دیدارحق ومامغموم وماتم زده ومبهوت ‌ازاین عروج،
تحمل این غم سنگین جزبا صبر و ایستادگی و ادامه مسیر این سردار سرافراز امکان پذیر نخواهد بود.
مهدی مسلم خانی

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=20859
کد خبر
20859