چهارمین بازدید دوره ای از پروژه های در دست اجرای شرکت عمران شهر جدید اندیشه

در جهت افزایش هماهنگی های لازم بین واحد های مختلف شرکت عمران شهر جدید اندیشه با سازندگان و پیگیری مداوم روند اجرایی پروژه ها و در راستای برنامه زمانبندی اعلام شده از جانب واحد فنی و اجرایی ، برنامه بازدید از پروژه های در دست اجرای شرکت اعم از : اقدام ملی و مشارکتی در مورخ 21اردیبهشت 1400 با حضور همکاران واحدهای فنی و اجرایی ،  مشارکت ، کنترل پروژه و روابط عمومی برگزار شد .

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه

لینک کوتاه نوشته
https://andisheh.ntdc.ir/?p=23056
کد خبر
23056