Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان   شرکت عمران شهر جدید اندیشه
آگهی در محدوده شهر جدید اندیشه
عنوان روزنامه روزنامه اطلاعات-
تاریخ انتشار 1399/3/31
آخرین مهلت 1399/4/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد   واحدهای تجاری را با شرایط نقد و اقساط در شهرجدید اندیشه از طریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات لازم، آگاهی از شرایط، دریافت فرم شرکت در فراخوان به واحد املاک وواگذاری شرکت عمران اندیشه واقع در شهر جدید اندیشه فاز ۳ مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ  99/5/22 به دبیرخانه شرکت عمران تحویل نمایند.

جزییات دانلود فراخوان