اطلاعیه ها

خانهاطلاعیه ها

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری های آموزشی ، فرهنگی(پردیس سینمایی) و تجاری – اداری و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی و واحدهای خدماتی مجتمع مریم واقع در فاز پنج شهر جدید اندیشه

مشاهده جزییات خبر در بخش مزایدات

اگهی لغو فراخوان مورخ 7 6 1400

اگهی لغو فراخوان مورخ 7 6  1400

اگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری درمانی و مختلط تجاری، خدماتی و مسکونی

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری درمانی و مختلط تجاری، خدماتی و مسکونی

آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری تجاری ، آموزشی و واحدهای بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر اندیشه از مورخ1400/04/29 لغایت 1400/05/16 در شهر جدید اندیشه

شرکت عمران شهر جدید اندیشه آگهی فراخوان عمومی فروش قطعات زمین با کاربری تجاری ، آموزشی و واحدهای بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر اندیشه از مورخ 1400/04/29 لغایت 1400/05/16 در شهر جدید اندیشه   شرکت عمران شهر جدید اندیشه در نظر دارد قطعات زمین با کاربری  تجاری و آمورشی و واحدهای بازار بزرگ ایرانی اسلامی [...]

بازدید دکتر اکبری عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدیداز شهر اندیشه

دکتر اکبری  عضو هیأت مدیره و دکتر غیاثی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و امور ثبتی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید اندیشه بازدید کردند   به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه صبح روز پانزدهم  دی ماه دکتر اکبری  عضو هیأت مدیره و دکتر [...]

اگهی فراخوان عمومی انتخاب شریک

 آگهي فراخوان عمومی انتخاب شریک    آگهي فراخوان عمومی انتخاب شریک شرکت عمران شهر جدید اندیشه وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد جهت مشارکت در احداث پروژه ای با کاربری اداری واقع در محله 6 فاز 4 شهر جدید اندیشه که برآورد پايه آن توسط هیات [...]

مرد میدان

شهادت هنر مردان خداست جسمش را فدا کرد، اما روحش را نه؛ سردار سلیمانی را می گویم. همان که از ترس هیبتش، دشمن به او در دل سیاهی شب حمله کرد. آری جرات می خواهد که رو در رو مقابل سردار بزرگ ایران بایستی. دشمن آنقدر حقیر بود که تو را در آن موقع [...]

آگهی فراخوان محدود ویژه خریداران واحد های تجاری بازار ایرانی اسلامی فروش تعداد محدودی از پارکینگ ها و انباری ها

آگهی فراخوان محدود ویژه خریداران واحد های تجاری بازار ایرانی اسلامیفروش تعداد محدودی از پارکینگ ها و انباری ها                                                                                                                    وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید [...]

اطلاعیه حمایت ازپایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

                                                                                            اطلاعیه                         [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول